Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Kyvadlová doprava

Pro ty, kdo chtějí přijet na Velehrad autem, bude od. 4. července, 14:00 až do 5. července, 17:00 na obchvatu Starého Města fungovat provizorní záchytné parkoviště. Odstavné parkoviště bude jako každoročně i v Tupesích, odkud pojede kyvadlově autobus.

Kyvadlová autobusová doprava

Pro kyvadlovou dopravu letos vzniknou zvláštní linky:

Na linkách platí Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

Cena kyvadlového jízdného: 30 Kč (děti od 6 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, invalidé 3. stupně: 15 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P: 7 Kč).

Pokud se na Velehrad vydáte na kole, můžete využít úschovu kol.

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu