Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Pište s námi Velehradský rukopis

Ve dnech 4. – 5. července se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon.
V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7832 zájemců. V roce 2023 to bylo 142 dospělých a 23 dětí, kteří společně dokončili přepis knihy Jozue. V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. V letošním roce bychom se rádi pokračovali knihou Rút a 1. Knihu Královskou,“ uvedla Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Současně bude moci přepisovat 6 lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty. Zájemci mohou nahlédnout do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Ruční přepisování Bible se koná ve čtvrtek 4. 7. od 13 do 20 hodin a v pátek 5. 7. od 8 do 12 hodin v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, v Muzeu Bible. V muzeu se nachází expozice Bible pro malé i velké, kterou si mohou účastníci přepisování prohlédnout.

Expozice Bible pro malé i velké

Tato expozice nabízí možnost zhlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo věrnou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, a to i s ohledem na duchovní a učitelské působení sv. Cyrila a Metoděje. Expozice je interaktivní, doplněná hmatovými prvky a úkoly zakomponovanými prostřednictvím dotykových obrazovek.

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu