Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Vzdělávací seminář pro rodiče

Čt 04.07.2024

Hlavním tématem bude Když láska v manželství skomírá.  Také v letošním roce budeme na Velehradě nabízet  zájemcům možnost manželské mediace.  Registrace předem nutná. Přihlášených účastníkům semináře nabízíme hlídání dětí. 

Více o události:

Vzdělávací seminář pro rodiče / 4. 7. 2024

Letošní ročník Dnů lidí dobré vůle na Velehradě přinese ve své programové nabídce vzdělávací seminář pro rodiče, který je pořádán pod odbornou garancí CMTF UP Olomouc. Hlavním tématem bude Láska jako dovednost, aneb aby doma zase dobře bylo.  Také v letošním roce budeme na Velehradě nabízet  zájemcům možnost manželské mediace. 

Kapacita sálu je omezena 30 osobami, prosíme o včasnou registraci. Účastnický poplatek je 270 Kč. Po registraci vám zašleme pokyny k platbě. Uzávěrka registrací je 30. června. Děkujeme za pochopení.

Seminář začne v 9:00 hodin.

V případě potřeby zajistíme hlídání dětí.

Témata a přednášející:

Mgr. Eliška Veselá Remešová
Psycholožka a psychoterapeutka. Vše, co dělá, dělá s cílem zlepšování duševního a sociálního zdraví v České republice. Založila Institut Mezilidmi, psychoterapeutické a vzdělávací centrum. Má patnáct let zkušeností v interním HR i jako lektor v řadě firem. Key Note Řečník na odborných, veřejných i firemních konferencích. Spoluautorka terapeutického deníku pro ženy “Duše na místě”, propagátorka a popularizátorka respektující výchovy v autorské minisérii podcastu “Už tam budem?” s 200tis.+ poslechy. Online tvůrce se zaměřením na duševní zdraví a autorka obsahového seriálu “Láska je dovednost” na Forendors.

Téma přednášky: Láska jako dovednost
Kvalita našeho života závisí na kvalitě našich vztahů. Přesto nás nikdo systematicky neučil, jak se tvoří a udržují dobré vztahy.  Navíc v současnosti, kdy se očekávání a sociální normy těchto vztahů před očima proměňují. Pojďme dát našim vztahům šanci ve formě společného dumání, sdílení a všímání si, co můžeme dělat, abychom se v našich vztazích cítili dobře. 

Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D.
Mediátor, filosof a sociální pracovník, odborný asistent na fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, zastupující vedoucí v Mediačním a edukačním centru v Brně, spoluzakladatel Mediačního Centra Olomouc, fellow v Institute for the Study of Conflict Transformation v USA, zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora, odborný garant sekce rodinných mediací v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, autor publikace "Rukověť mediátora“. Věnuje se rozvoji interdisciplinární spolupráce při práci s rodinami v rozpadu.

Téma přednášky: Konflikt jako příležitost – Biblické příběhy jako průvodce pro manželské a rodinné vztahy z relační perspektivy

Tato přednáška je zaměřena na křesťanské manžele a rodiny a jejím cílem je ukázat, jak mohou konflikty v rodinném, manželském i komunitním životě sloužit jako příležitosti pro růst, porozumění a posílení vztahů. Pomocí biblických příběhů prozkoumáme různé způsoby, jak mohou být konflikty řešeny a jak mohou vést k pozitivním změnám. Přístup k porozumění konfliktům bude založen na relační perspektivě, která zdůrazňuje význam mezilidských vztahů a interakcí při řešení konfliktů a formování zdravých vztahů a identit.


Mgr. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, mediátorka
Téma přednášky: Manželská mediace

Manželská mediace

Paralelní součástí semináře bude i možnost manželské mediace, určené pro manžele, kteří aktuálně prochází konfliktem a hledají cestu pomoci. V případě zájmu nás kontaktujte na https://manzelskamediace.cz, kde naleznete i podrobnější informace o této službě. S ohledem na časovou kapacitu mediátorů bude počet mediací v tento den na Velehradě omezen.

Přejít na událost

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu