Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Ruční přepisování Bible

Čt 04.07.2024
  • 13:00-20:00
  • Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon. V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7832 zájemců. V roce 2023 to bylo 142 dospělých a 23 dětí, kteří společně dokončili přepis knihy Jozue.

V předchozích letech byl opsán Nový zákon podle překladu Václava Bognera. Dále 5 knih Mojžíšových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. V letošním roce budou pisatelé pokračovat knihou Rút a 1. Knihou Královskou. Současně bude moci přepisovat 6 lidí, pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty. Zájemci mohou nahlédnout do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list.

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu