Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Prezentace Arcidiecézní charity Olomouc

Pá 05.07.2024
  • 08:00-13:00
  • u baziliky

Tříkrálová sbírka se za čtvrt století svého trvání stala tradicí. Započala z iniciativy arcibiskupa Jana Graubnera, který se obrátil na Arcidiecézní charitu Olomouc, aby na území své působnosti sbírku podobnou již tradičním sbírkám např. v Německu či Rakousku vyzkoušela také. V obavách a nejistotě z přijetí veřejností proběhl první pokus v roce 2000. Veskrze pozitivní přijetí lidmi a na tu dobu ohromující finanční výsledek byly až překvapivé. Od roku 2001 se pak sbírka konala již ve všech diecézích v republice. Od té doby se do ní ve všech městech a vesnicích zapojují desetitisíce dobrovolníků – koledníků. Našla si cestu i na televizní obrazovky již Tříkrálovým koncertem České televize. Každoročně se tak daří získat desítky milionů korun, které jsou pak využívány doma i v zahraničí v podpoře sociálních a zdravotních projektů i v individuální pomoci. Prezentace Charity na letošním Velehradu, zejména pak výstava tříkrálových fotografií pana Josefa Vrážela z Karolínky, se nese právě připomínkou tohoto dnes již celonárodního díla solidarity a vděčnosti Charity za podporu, které se ji dostává.

Bolestivé jsou informace a svědectví z dvou velmi trýzněných zemí. Ukrajina, její obyvatelé zažívají již třetím rokem krvavý a ničivý válečný konflikt. Haiťané, obyvatelé nejchudšího státu severní polokoule jsou dlouhodobě v nouzi vyvolané surovými občanskými nepokoji. V obou zemích Arcidiecézní charita Olomouc dle svých možností a podporou dárců pomáhá. I o tom informujeme ve stanu Charity, který se nachází vedle baziliky. Přijměte, prosíme, naše pozvání.

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu