Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Pravidla fotosoutěže

Podmínky účasti:
 • Do soutěže se mohou zapojit všichni návštěvníci Dnů lidí dobré vůle, kteří na Velehrad přijedou s fotoaparátem nebo mobilním telefonem.
 • Soutěž není určena profesionálním fotografům.
 • Účast ve Fotografické soutěži Velehrad 2024 je podmíněna trvalým pobytem soutěžícího v ČR a dosažením věku 15 let.
 • Soutěžící mohou své příspěvky do soutěže zasílat výhradně v elektronické podobě.
 • Všechny fotografie musí být pořízeny v období od 4. 7. do 5. 7. 2024 v kontextu s poselstvím Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
 • Odesláním fotografií a vyplněním přihlašovacího formuláře soutěžící vyjádří svůj souhlas s publikováním odeslaných fotografií na internetových stránkách www.dnylididobrevule.cz a dalších místech v souvislosti s propagací Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Po ukončení soutěže zůstávají fotografie k dispozici pořadatelům k dalším výstavním nebo publikačním prezentacím a k propagaci soutěže.
 • Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2024.
 • Realizační tým Fotografické soutěže Velehrad 2024 si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Rozhodnutí posuzující komise je konečné.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat odeslaných do soutěže.
 • Organizátor soutěže je oprávněn odmítnout a nepublikovat soutěžní příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s všeobecně uznávanými morálními a společenskými hodnotami, případě pokud jejich obsah poškozuje myšlenku a poselství Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.
 • Vítězové všech soutěží (cena veřejnosti, cena poroty) budou pozváni k veřejnému vyhlášení výsledků, které proběhne na výstavě oceněných fotografií u příležitosti Dnů lidí dobré vůle 2025 na Velehradě. Zde také budou autorům oceněných souborů předány ceny.

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu