Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo 30 tisíc lidí

Čtyřiadvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí. „Dnešního svátečního dne se zúčastnilo 30 tisíc nejen poutníků, včerejšího Večera lidí dobré vůle 15 tisíc lidí,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle. Na charitativní projekty se během úterního koncertu vybrala částka 805 tisíc korun českých. Velehradské cyrilometodějské oslavy jsou největší svého druhu u nás a konají se každoročně ve dnech 4. a 5. července.

Od půl sedmé ráno probíhaly v prostorách velehradské baziliky mše svaté a připraven byl i doprovodný program. Při slavnostní mši svaté v 10.30 byl hlavním celebrantem J. Exc. Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius, kazatelem pak Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovali biskupové z Čech, Moravy a Slezska.

Hudební doprovod zajistily Spojené dechové hudby Moravy, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a smíšený pěvecký sbor Svatopluk. Mše se zúčastnila řada krojovaných.

Doprovodný program

Během středečního odpoledne je možnost zhlédnout výstavy ve Stojanově gymnáziu. Od 13 do 15 hodin je připraven i program pro rodiny s dětmi Lamačské chvály a gedeON worship family (podium u ambitu). Po celé odpoledne budou hrát dechové muziky.

Výstava Antonín Cyril Stojan

Ve 13 hodin bude otevřená výstava Antonín Cyril Stojan (ve Stojanově gymnáziu), která vznikla z iniciativy Mons. Jana Graubnera. Malá stálá expozice je věnovaná osobnosti A. C. Stojana a najdete v ní autentické předměty, které Stojan používal. Například jeho cestovní pas či části liturgického oděvu. Pozoruhodný je rovněž kaligram StoXJan se stovkou charakteristik tohoto ctihodného muže: nápisy utvářejí Stojanovu tvář. V expozici je také situována kniha s výběrem modliteb, které v písemné podobě zaznamenali v letech 1990-2023 Stojanovi ctitelé v Královské kapli velehradské baziliky.

V Turistickém centru Velehrad dnes také můžete navštívit výstavu Velehradský perník, na níž najdete úžasné kousky nejrůznějších přístupů mistrů perníkářského řemesla z Moravy, Čech a Slovenska. V dílničce, kterou zvládnou děti i dospělí, můžete přímo na místě vyzkoušet některý z originálních motivů nebo si vytvořit svůj vlastní.

V 15 hodin proběhne mše východní liturgie. Hlavní celebrantem bude Mons. Ladislav Hučko. V 17 hodin pouť zakončí Cimbálová muzika Velehrad.

Velehradští zvoníci dále zvou v 19:00 do kaple Cyrilka na přednášku Stojanovy zvony.

Bližší informace:

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu