Dny lidí dobré vůle hlacička Dny lidí dobré vůle

Cestou dvou bratří

Hlavním cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevují.

Pro některé lidi jsou Cyril a Metoděj vzory, podle kterých se snaží žít, protože je zaujal jejich život. Cyril, když byl mladý, měl také svůj vzor: Řehoře Naziánského. A právě vzory v životě lidí budou tématem letošního ročníku Cestou dvou bratří.

Vítězné obrázky slavnostně představíme 4. července v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, v rámci Dnů lidí dobré vůle. Na vernisáž pozveme nejen návštěvníky velehradských oslav, ale i malé umělce s rodinou a významné osobnosti veřejného života,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Jak na to?

Přečtěte dětem příběh o svatém Cyrilu a Metoději, který najdete v přiloženém letáčku, vyzdvihněte hlavní myšlenky a popovídejte si s nimi o vhodných námětech, které mohou výtvarně zpracovat.

Soutěž má celkem čtyři kategorie a děti mohou volit malbu, kresbu nebo grafiku, a to ve formátu A3:

I. kategorie (1. až 3. třída)
II. kategorie (4. až 5. třída)
kategorie MŠ (3 až 6 let)
kategorie ZUŠ (1. až 5. třída)

Témata pro všechny kategorie jsou letos následující:

a) Možná máš i ty nějaký svůj vzor. Namaluj, čím je tato
osoba výjimečná.

b) Namaluj, co tě v tomto příběhu nejvíce zaujalo.


Výtvarné práce je potřeba poslat nejpozději do 10. 5. 2024 na adresu:

Výtvarná soutěž – Velehrad 2024
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Mariánská 9
771 01 Olomouc

Videa z minulých ročníků

Dny lidí dobré vůle v číslech

25
ročníků
104
účinkujících
26
milionu korun věnováno lidmi dobré vůle
654
tisíc návštěvníků festivalu